NATUSAT Stallsympat, 250 ml

Unieke combinatie van essentiële oliën

€ 22,32 € 23,99 -7%

(€ 89,28 / l, Incl. 21% BTW - Exclusief verzendkosten)

Inhoud: 250 ml

Bezorging uiterlijk op woensdag, 19. juni als je bestelt voor maandag 00:00 uur.

Nog 9 stuks op voorraad

Gratis verzending naar België vanaf € 79,90.
Meer informatie over de verzending en levering

Kenmerken & Voordelen

 • Tijm, hysop, citroen, eucalyptus en spar naald
 • Voor hygiënische reiniging
 • Eenvoudige toepassing

Art. nr.: NAT-11400, Inhoud: 250 ml, EAN: 4260378070227

Beschrijving

Stallsympat is een unieke combinatie van speciale essentiële oliën die kunnen helpen de luchtkwaliteit te verbeteren, bijvoorbeeld in paardenstallen of maneges. Onder andere tijm, hysop, citroen, eucalyptus en sparrennaalden behoren tot de waardevolle ingrediënten. Boxen, troggen en lucht kunnen zo op een natuurlijke manier hygiënisch gereinigd worden.

Toepassing:
Spray of vernevel regelmatig door de hele stal. Wanneer het weer verandert (nat, koud, mist) en wanneer er een toename van ziektekiemen is, raden we aan om het 2-3 keer per dag te gebruiken.

Let op: sproeikop niet inbegrepen

Samenstelling
 • Spray-oplossing van verschillende essentiële oliën (tijm, hysop, citroen, eucalyptus, dennennaald)
Veiligheids- en Gevaarinstructies

Signaalwoord: gevaar

Veiligheidsinstructies:

 • P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P331 - GEEN braken opwekken.
 • P301 + P310 - Na inslikken: het antigifcentrum of de arts onmiddellijk bellen.
 • P370 + P378 - In geval van brand: blussen met zand, CO2 of bluspoeder.
 • P403+P235 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

Gevaarinstructies:

 • H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H302 - Schadelijk bij inslikken.
 • H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H361f - Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
 • H361fd - Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
 • H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.
 • H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
NATUSAT
Toebehoren:

Recensies van onze klanten

1 recensie in het Nederlands voor NATUSAT Stallsympat

16 recensies in andere talen

4,9 van 5 sterren
5 Sterren
19 (90%)
4 Sterren
2 (9%)
3 Sterren
0 (0%)
2 Sterren
0 (0%)
1 Sterren
0 (0%)

21 Beoordelingen
1 recensie in het Nederlands
16 recensies in andere talen

Anderen kochten ook:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Vergelijkbare producten

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder